Productes Naturals

Alimentació Ecològica

L'alimentació basada en productes ecològics, molt més sans i de menor impacte ambiental, constitueix una alternativa a l'alimentació convencional. Cada vegada més, els aliments convencionals pateixen una desnaturalització progressiva que fa perillar la salut dels consumidors, alhora que els residus tòxics i l'erosió física i biològica fan un deteriorament en els ecosistemes.

Els aliments ecològics són productes que es conreen i processen sense: adobs sintètics (nitrogenats o fosforats) ni pesticides sintètics, ni conservants sintètics, ni irradiació, ni enginyeria genètica. Es conreen amb fertilitzants naturals 

Els aliments ecològics contenen una major quantitat de vitamines, minerals, fitoquímics (carotinoides, bioflavonoides ...), greixos omega 3, greixos trans "bones" i proteïnes, i una menor quantitat de greixos saturats "dolentes"; que els aliments convencionals..

L'Erbolario

Productes destacats